Snažíme sa pomôcť ľuďom, ktorý nemajú možnosť sa samoúčelne zviezť autom a taktiež tým, ktorý chcú takým ľuďom pomocť a zviezť ich, podľa dohody :)

Ulahčite si prepravu a nájdite si správny smer :)